แหล่งท่องเที่ยวภาคอีสาน

ปราสาทหินพนมรุ้ง

พนมรุ้ง

                 ปราสาทหินพนมรุ้ง คือ สถานที่ท่องเที่ยวที่คุณไม่ควรจะพลาด หากมีโอกาสมาเยี่ยมเยือน จ.บุรีรัมย เพราะนี่่คือปราสาทหินที่สวยและสมบูรณ์ที่สุดของประเทศไทย สิ่งพิเศษอย่างแรกคือ ตัวปราสาทถูกก่อสร้างขึ้นบนยอดของภูเขาไฟที่ดับแล้ว ตั้งแต่ 3,000 ปีก่อน สิ่งพิเศษลำดับสองคือ ปรากฎการณ์แสงแดดจากดวงอาทิตย์จะลอดผ่านประตูทั้ง 15 บานของตัวปราสาท 4 ครั้งต่อปี ครั้งแรกในวันที่ 6-8 มีนาคม, ครั้งที่สอง 3-5 เมษายน, ครั้งที่่สาม 8-10 กันยายน และครั้งสุดท้าย 6-8 ตุลาคม ของทุกปี เพิ่มเติม…

 อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ

แก่งตะนะ

                อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี สภาพพื้นที่โดยทั่วไป เป็นที่ราบสูง เป็นเขาเตี้ยๆ มีแม่น้ำมูลและแม่น้ำโขงไหลผ่านตามแนวเขตทางด้านทิศเหนือ ไปออกประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บริเวณแก่งตะนะจะมีสายน้ำที่เชี่ยวและลึก อีกทั้งยังมีถ้ำใต้น้ำหลายแห่ง จึงทำให้มีปลาอาศัยอยู่ชุกชุม ตรงกลางมีโขดหินขนาดใหญ่เป็นเกาะกลาง มีเนื้อที่ประมาณ 80 ตารางกิโลเมตร หรือ 50,000 ไร่ เพิ่มเติม…

อุทยานแห่งชาติภูจอง-นายอย

ภูจอง นายอย

                 มีพื้นที่ประมาณ 686 ตารางกิโลเมตร ในเขตอำเภอบุณฑริกอำเภอนาจะหลวย และอำเภอน้ำยืนมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศลาวและกัมพูชาหรือที่เรียกว่า สามเหลี่ยมมรกตพื้นที่เป็นภูเขาในเทือกเขาพนมดงรัก สภาพป่ามีความอุดมสมบูรณ์ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2530 เพิ่มเติม…

อุทยานแห่งชาติผาแต้ม

ผาแต้ม

                       ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2534 ครอบคลุมพื้นที่อำเภอโขงเจียม อำเภอศรีเมืองใหม่และอำเภอโพธิ์ไทรมีพื้นที่ติดกับประเทศลาว โดยมีแม่น้ำโขงเป็นเส้นแบ่งพรมแดนมีพื้นที่ประมาณ 140 ตารางกิโลเมตร สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงและเนินเขามีหน้าผาสูงชันซึ่งเกิดจากการแยกตัวของผิวโลก สภาพป่าโดยทั่วไปเป็นป่าเต็งรังมีหินทรายลักษณะแปลกตากระจายอยู่ทั่วบริเวณมีพันธุ์ไม้ดอกที่สวยงามขึ้นอยู่ตามลานหิน การเดินทางจากอำเภอโขงเจียมใช้เส้นทาง2134 ต่อด้วยเส้นทาง 2112 แล้วแยกขวาไปผาแต้มอีกราว 5 กิโลเมตรรวมระยะทางจากโขงเจียมประมาณ 18 กิโลเมตร สถานที่น่าสนใจในอุทยานฯ เพิ่มเติม…

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: